×

Legale informatie

Bestemming van de verzamelde informatie
De informatie die wij van u vragen in de rubrieken waar u zich registreert, waaronder uw CV, zijn nodig voor de online informatie voor professionelen. De velden gemarkeerd met een sterretje zjin verplicht in te vullen.


Informatie betreffende u, waaronder het CV online op FashionJobs.com, zijn bestemd voor de raadpleging en selectie door rekruteringsprofessionelen.

Ook werd overeengekomen dat de door rekruteerders verzamelde informatie die zij kunnen houden, niet langer de verantwoordelijkheid is van FashionJobs.com, maar de verantwoordelijkheid van de rekruteerders.

 

Periode dat de gegevens bewaard worden
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de door u verstrekte informatie vrijgegeven is op de website voor een periode van 12 maanden, die beschikbaar is voor geabonneerden vie het Internetnetwerk met alle inherente gevolgen van een globaal netwerk.

Verplichtingen van FashionJobs.com
FashionJobs.com verbindt zich eraan dat de ingegeven informatie of de informatie verzonden per e-mail niet voor andere doeleinden wordt gebruikt dan het online gebruik en gebruik ervan door klanten met verschillende producten en diensten van FashionJobs.com.

Verder verbindt FashionJobs.com er zich toe geen informatie door te spelen aan derden, organisaties of bedrijven of personen die andere doeleinden hebben dan het rekruteren en selecteren van kandidaten.

FashionJobs.com stemt ermee in geen vertrouwelijke informatie, zonder voorakkoord van de kandidaat vrij te geven.

Toegangs- en wijzigingsrecht
Overeenkomstig artikel 27 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, hebt u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van uw gegevens. U kunt op elk moment gratis en zonder motief aan de gegevens dat u geleverd heeft.

U kan zelf ook wijzigingen online aanbrengen door u in te loggen op uw account, met behulp van uw e-mail en paswoord. U kan op elk moment aanvragen uw account te verwijderen door ons op onderstaand adres te contacteren. Gelieve uw gebruikersnaam, e-mail en paswoord te preciseren.

Registratie op CNIL N°776577